krok

Wszystkie kategorie płynów

Nazwa Ikona Definicja
Kategoria 1

Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez człowieka dla celów konsumpcyjnych.


Kategoria 2

Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia).


Kategoria 3

Płyn stanowiący pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji szkodliwych o LD50>200 mg/kg wagi ciała.*

*) Granicą pomiędzy kategorią 3 i 4 jest wielkość dawki substancji szkodliwych
LD50 = 200 mg/kg wagi ciała, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 93/21 EEC
z 27 kwietnia 1993 r.


Kategoria 4

Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji toksycznych lub bardzo toksycznych o LD50≤200 mg/kg wagi ciała* albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bądź rakotwórczych.

*) Granicą pomiędzy kategorią 3 i 4 jest wielkość dawki substancji szkodliwych
LD50 = 200 mg/kg wagi ciała, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 93/21 EEC
z 27 kwietnia 1993 r.


Kategoria 5

Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych.