Dom jednorodzinny z wyposażeniem dodatkowym

Zabezpieczenie:

Przyłącze główne budynku jednorodzinnego: Rodzina EA.


Wewnętrzne instalacje wyposażenia dodatkowego: dobór zabezpieczenia (XY) w zależności od ryzyka pojawienia się określonej kategorii płynu, stanowiącego zagrożenie.

Uzasadnienie:

W przypadku gdy dodatkowe wyposażenie nie posiada ochrony indywidualnej, musi ono zostać niezależnie zabezpieczone. Wymóg taki nakłada norma PN-EN 806-2.

Schemat przyłącza:

aplikacja


Ikona Rodzaj wyposażenia

Przyłącze główne

Przyłącze główne

Dodatkowa instalacja

Część usługowo-produkcyjna
Basen z systemem dezynfekcji
Nadziemny system zraszania
System nawadniania trawnika - instalacja podziemna
Instalacja p.poż