Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zabezpieczenie:

Rodzina BA

Uzasadnienie:

Z uwagi na fakt korzystania z wody przez wielu użytkowników, znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia kontaktu z płynem o kategorii gorszej niż 2. Dodatkowo wysokie ciśnienie statyczne w instalacji wew. budynków wielokondygnacyjnych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu zwrotnego ciśnieniowego. Stosowanie zabezpieczeń rodziny BA w budynkach wielorodzinnych jest zalecane również przez COBRTI Instal.

Schemat przyłącza:

aplikacja


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
BA Rodzina BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.