Obiekt usługowy lub zakład przemysłowy

Zabezpieczenie:

Przyłącze główne: Rodzina BA

Wewnetrzne instalacje technologiczne: dobór zabezpieczenia (XY) w zalezności od ryzyka pojawienia się określonej kategorii płynu.

Uzasadnienie:

W instalacjach technologicznych niezwykle często pojawia się niebezpieczeństwo występowania płynów gorszych (wyższych) kategorii. Dodatkowo, często ciśnienie panujące w takich instalacjach jest podwyższane i/lub ulega chwilowym wahaniom. Należy również pamiętać o niezależnym zabezpieczeniu wewnętrznych instalacji wody pitnej, tak by wyeliminować ryzyko wewnętrznego skażenia w obrębie zakładu. W celu doboru właściwych zespołów zabezpieczających, należy przeprowadzić szczegółową analizę wykorzystania wody do celów technologicznych.

Schemat przyłącza:

aplikacja


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis

Przyłącze główne

BA Rodzina BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.

Wewnętrzne instalacje technologiczne

Pozostałe Pozostałe