Przyłącze węża

Zabezpieczenie:

Rodziny:
DA - gdy przepływ ma zostać ukierunkowany po kątem prostym,
HA - gdy przepływ normalny jest ukierunkowany w dół,
HD - gdy przepływ normalny jest ukierunkowany w górę.

Uzasadnienie:

Każda instalacja dodatkowa musi zostać oddzielona od instalacji bytowej niezależnym zabezpieczeniem. W obrębie każdego obiektu, traktowana jest ona jako instalacja wewnętrzna, wobec czego należy stosować niezależne zabezpieczenie (wymóg taki nakłada norma PN-EN 806-2). Punkt zabezpieczenia usytuowany powinien być na przyłączu do węża (zaworze czerpalnym).


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
HA Rodzina HA

Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węża.

HD Rodzina HD

Przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na przyłącze do węża.