Część usługowo-produkcyjna

Zabezpieczenie:

Przyłącze główne budynku jednorodzinnego: Rodzina EA.

Dobór zabezpieczenia części usługowo-produkcyjnej w zależności od ryzyka pojawienia się określonej kategorii płynu, stanowiącego zagrożenie.

Uzasadnienie:

W części usługowo-produkcyjnej niezwykle często pojawia się niebezpieczeństwo występowania płynów gorszych (wyższych) kategorii. Dodatkowo, często ciśnienie panujące w takich instalacjach jest podwyższane i/lub ulega chwilowym wahaniom. W celu doboru właściwych zespołów zabezpieczających, należy przeprowadzić szczegółową analizę wykorzystania wody do celów technologicznych.

Schemat przyłącza:

aplikacja

 

 

Przeprowadź analizę zagrożenia pod kątem ryzyka pojawienia sie określonej kategorii płynu.

 

wybierz