Rodziny zaworów - Kategoria 1

Definicja:

Woda wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej przeznaczona do użytkowania przez człowieka dla celów konsumpcyjnych.

Przykłady:

  • Woda pitna z sieci wodociągowej.
  • Woda pod wysokim ciśnieniem.

UWAGA: W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia kategorii płynu, należy założyć największe ryzyko!


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
BA Rodzina BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.

CA Rodzina CA

Izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru.

EA Rodzina EA

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru.

EC Rodzina EC

Zawór zwrotny antyskażeniowy podwójny z możliwością nadzoru.

HA Rodzina HA

Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węża.

HD Rodzina HD

Przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na przyłącze do węża.


UWAGA: Kolorem niebieskim oznaczono zalecaną rodzinę zaworów.
UWAGA: Kolorem szarym oznaczono dopuszczone rodziny o tym samym lub wyższym stopniu zabezpieczenia.
UWAGA: Powiększeniem oznaczono najczęściej wykorzystywane rodziny zaworów.