Rodziny zaworów - Kategoria 2

Definicja:

Płyn nie stanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka. Płyn uznawany za zdatny do konsumpcji przez człowieka, łącznie z wodą pochodzącą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze (na skutek podgrzania lub schłodzenia).

Przykłady:

  • Woda stojąca (uwaga: niektóre elementy - jak temperatura, materiały, etc. - mogą zwiększyć ryzyko).
  • Woda podgrzana lub schłodzona.
  • Para/skropliny (w kontakcie z pożywieniem, wolna od dodatków).
  • Woda w systemach klimatyzacji (wewnątrz budynków i z pominięciem urządzeń).
  • Woda + płyny spożywcze (soki owocowe, kawa, napoje bezalkoholowe, zupy).
  • Woda + artykuły spożywcze stałe.
  • Woda + napoje alkoholowe.
  • Woda do gotowania potraw.
  • Woda sterylizowana.
  • Woda zdemineralizowana.

UWAGA: W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia kategorii płynu, należy założyć największe ryzyko!


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
BA Rodzina BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.

CA Rodzina CA

Izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru.

EA Rodzina EA

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru.

EC Rodzina EC

Zawór zwrotny antyskażeniowy podwójny z możliwością nadzoru.

HA Rodzina HA

Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węża.

HD Rodzina HD

Przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na przyłącze do węża.


UWAGA: Kolorem niebieskim oznaczono zalecaną rodzinę zaworów.
UWAGA: Kolorem szarym oznaczono dopuszczone rodziny o tym samym lub wyższym stopniu zabezpieczenia.
UWAGA: Powiększeniem oznaczono najczęściej wykorzystywane rodziny zaworów.