Rodziny zaworów - Kategoria 5

Definicja:

Płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych.

Przykłady:

  • Ścieki, woda w śmietnikach, woda wykorzystywana w kanalizacji.
  • Woda do mycia owoców i warzyw (w systemach kateringu).
  • Woda do namaczania i zmywania naczyń.
  • Woda do mycia ciała.
  • Woda w ustępach.
  • Woda do prania.
  • Woda do pojenia zwierząt.
  • Woda z basenów kąpielowych.

UWAGA: W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia kategorii płynu, należy założyć największe ryzyko!


Nazwa Opis
Przypadek 1 *

Bateria z prysznicem przy umywalce, zlewozmywaku, wannie, w kabinie prysznicowej; z wyjątkiem miski ustępowej i bidetu.

Przypadek 2 *

Bateria wannowa z wylotem poniżej krawędzi przyboru.

UWAGA: Miejsce zainstalowania zespołu zabezpieczającego powinno znajdować się powyżej poziomu maksymalnego roboczego.

Przypadek 3 *

Zawór czerpalny ze złączką do węża; wykorzystanie do mycia rąk, prania lub podlewania zieleni.

UWAGA: Miejsce zainstalowania zespołu zabezpieczającego powinno znajdować się powyżej poziomu maksymalnego roboczego.

Przypadek 4 *

System nawadniania trawnika – instalacja podziemna.

UWAGA: Miejsce zainstalowania zespołu zabezpieczającego powinno znajdować się powyżej poziomu maksymalnego roboczego.

Pozostałe

Pozostałe.


* Przypadki szczegolnie dopuszczane przez punkt 6.1 normy PN-EN 1717