Instalacja p.poż

Zabezpieczenie:

Rodzina EA

Uzasadnienie:

Zakładając, że instalacja p.poż jest okresowo płukana (zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi w tym zakresie), woda w niej znajdująca się jest co najwyżej kategorii 2 – tj. podgrzana lub schłodzona.Każde odgałęzienie od instalacji wodociągowej do instalacji p.poż. musi posiadać niezależne zabezpieczenie.

Schemat przyłącza:

aplikacja


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
EA Rodzina EA

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru.