Instalacja grzewcza

Zabezpieczenie:

Jeśli płyn nie zawiera inhibitorów: Rodzina CA

Jeśli płyn w zładzie zawiera inhibitory: Rodzina BA

Uzasadnienie:

Instalacja grzewcza, tak jak każda instalacja technologiczna, musi zostać poprzedzona odpowiednim zabezpieczeniem antyskażeniowym. W obrębie każdego obiektu, traktowana jest ona jako instalacja wewnętrzna, wobec czego należy stosować niezależne zabezpieczenie (wymóg taki nakłada norma PN-EN 806-2). Punkt zabezpieczenia usytuowany powinien być na przewodzie doprowadzającym wodę do instalacji grzewczej. Potencjalnie cofający się płyn sklasyfikowano w kategorii 3 (jeśli nie ma inhibitorów korozji) lub kategorii 4 (gdy zawiera inhibitory)

Schemat przyłącza:

aplikacja


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis

Płyn w zładzie zawierający inhibitory

BA Rodzina BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.

Płyn w zładzie nie zawierający inhibitorów

CA Rodzina CA

Izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru.