Basen z systemem dezynfekcji

Zabezpieczenie:

Rodzina BA

Uzasadnienie:

Woda z dodatkiem środków dezynfekcyjnych nie przeznaczona do konsumpcji została zaklasyfikowana do kategorii 4. W związku z powyższym skutecznym zabezpieczeniem będą zawory rodziny BA.
UWAGA: W przypadku wody do napełniania basenów bez systemów dezynfekcji płyn stanowiący zagrożenie należy do kategorii 5. W takich przypadkach, jedynym skutecznym zabezpieczeniem jest przerwa powietrzna.

Schemat przyłącza:

aplikacja


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
BA Rodzina BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.