Nadziemny system zraszania

Zabezpieczenie:

Rodzina CA

Uzasadnienie:

Płyn stanowiący potencjalne zagrożenie w nadziemnym systemie zraszania zaklasyfikowano do kategorii 3. W związku z powyższym skutecznym zabezpieczeniem będą zawory rodziny CA.

Schemat przyłącza:

aplikacja


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
CA Rodzina CA

Izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru.