System nawadniania trawnika - instalacja podziemna

Zabezpieczenie:

Rodzina BA

Uzasadnienie:

Płyn stanowiący potencjalne zagrożenie należy do kategorii 5. Jednak zgodnie z punktem 6.1 normy PN-EN 1717, dopuszcza się stosowanie zabezpieczenia odpowiedniego dla kategorii 4, czyli np. rodziny BA

Schemat przyłącza:

aplikacja


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
BA Rodzina BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.