Rodziny zaworów - Kategoria 3

Definicja:

Płyn stanowiący pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji szkodliwych o LD50>200 mg/kg wagi ciała.*

*) Granicą pomiędzy kategorią 3 i 4 jest wielkość dawki substancji szkodliwych
LD50 = 200 mg/kg wagi ciała, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 93/21 EEC
z 27 kwietnia 1993 r.

Przykłady:

 • Woda w układach centralnego ogrzewania bez dodatków.
 • Woda do płukania owoców i warzyw (w systemach kateringu).
 • Woda do płukania w zmywaniu naczyń.
 • Woda w płuczkach ustępowych.
 • Woda zmiękczona nie przeznaczona do konsumpcji.*
 • Woda + czynnik chłodniczy.*
 • Woda + czynnik antykorozyjny.*
 • Woda + płyn niezamarzający.*
 • Woda + glony (wodorosty).*
 • Woda + środki czystości i/lub detergenty.*
 • Woda + środki powierzchniowo czynne.*
 • Woda + środki dezynfekcyjne.*

*) Pod warunkiem, że LD50>200 mg/kg wagi ciała.

UWAGA: Jeśli nie znasz wartości LD50 -> wybierz kategorię płynu 4 lub 5, w zależności od wyniku analizy zagrożenia.

UWAGA: W przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia kategorii płynu, należy założyć największe ryzyko!


Oznaczenie
projektowe
Nazwa Opis
BA Rodzina BA

Izolator przepływów zwrotnych ze strefą obniżonego ciśnienia z możliwością nadzoru.

CA Rodzina CA

Izolator przepływów zwrotnych o różnych strefach ciśnienia bez możliwości nadzoru.


UWAGA: Kolorem niebieskim oznaczono zalecaną rodzinę zaworów.
UWAGA: Kolorem szarym oznaczono dopuszczone rodziny o tym samym lub wyższym stopniu zabezpieczenia.
UWAGA: Powiększeniem oznaczono najczęściej wykorzystywane rodziny zaworów.