Rodzina HD

Przerywacz próżni z zaworem zwrotnym na przyłącze do węża.


Dane dla rodziny EC obecnie nie występują w bazie programu.

  • Podaj przepływ (m3/h):
  • albo
  • Podaj średnicę:
  • albo
  • Pokaż wszystkie typy zaworów